Poradenstvo v oblasti rozvoja osobnosti:

špecializovaná kineziológia – Three In One Concepts – One Brain (Jednotný mozog)